Φυλλάδιο Εκπαιδευτικών και Βιωματικών Σεμιναρίων 2016-2017

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο 2016-2017 με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων (πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη) καθώς και τα βιωματικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται στις ΡΟΕΣ (Γ. Δροσίνη 12, 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη).