Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι το coaching;

Το coaching ορίζεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (ICF) ως μια συνεργατική σχέση σε μια δημιουργική διαδικασία που προκαλεί τη σκέψη και εμπνέει τους πελάτες να μεγιστοποιήσουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους δυναμικό – κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό στη σημερινή εποχή με την αυξημένη αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα. Οι coaches τιμούν τον πελάτη¹ ως εκείνον που είναι ο πλέον κατάλληλος να διαχειριστεί τη ζωή του και πιστεύουν ότι κάθε πελάτης είναι δημιουργικός, πλούσιος σε δυναμικό και με ιδιαίτερες δυνατότητες.

¹Αναφερόμαστε στο αρσενικό τύπο της λέξης “πελάτης” για χάρη απλούστευσης του κειμένου στις ερωτήσεις. Ουσιαστικά εννοούμε “η πελάτισσα ή ο πελάτης” σε κάθε τέτοια αναφορά.

2. Πως θα με βοηθήσει το coaching?

Οι coaches βοηθούν τους πελάτες:

 • Να ανακαλύψουν, να προσδιορίσουν και να ευθυγραμμιστούν με όλα όσα θέλουν να πετύχουν
 • Ενθαρρύνουν την προσωπική αυτο-ανακάλυψη
 • Να εξάγουν τις δικές τους λύσεις και στρατηγικές
 • Να αναλάβουν την πλήρη υπευθυνότητα για τις δικές τους επιλογές.

Αυτή η διαδικασία βοηθάει τους πελάτες να αλλάξουν δραματικά τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή και την εργασία ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν ένα πλήθος δεξιοτήτων όπως τις ηγετικές τους δεξιότητες και επίσης βοηθούνται να ξεκλειδώσουν το κρυμμένο τους δυναμικό.

3. Τι θέματα μπορώ να δουλέψω στο coaching?

Οποιοδήποτε επαγγελματικό ακόμα και προσωπικό θέμα το οποίο σας εμποδίζει να φτάσετε την επιτυχία, να αποκτήσετε νόημα στη ζωή σας και να είστε ευτυχισμένοι με τις επιλογές σας μπορεί να έρθει ως θέμα στις συνεδρίες του coaching.

Χαρακτηριστικά θέματα τα οποία έρχονται στη διαδικασία και στις συνεδρίες είναι τα ακόλουθα:

 • Αλλαγή καριέρας
 • Εύρεση εργασίας
 • Βελτίωση της απόδοσης
 • Αποδοτική διαδικασία ανατροφοδότησης στην εργασία (δίνω και παίρνω feedback)
 • Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Απόκτηση δεξιοτήτων συνέντευξης
 • Ζητήματα προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων
 • Εργασία με δύσκολα άτομα
 • Κατανοώντας το οργανωσιακό σύστημα στο οποίο κάποιος εργάζεται
 • Αποκτώντας μεγαλύτερη επίγνωση και προσωπική κυριαρχία
 • Βελτίωση ηγετικών δεξιοτήτων
 • Απομάκρυνση εμποδίων στη δημιουργικότητα και μπλοκαρισμάτων
 • Αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας μοιράσματος εργασίας σε άλλους
 • Αποτελεσματικός συντονισμός ομάδων και συναντήσεων
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση χρόνου
 • Αντιμετώπιση του Άγχους και του Στρες
 • Αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες
 • Βρίσκοντας ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Οποιοδήποτε θέμα το οποίο εμφανίζεται στη διαδικασία μπορεί κανείς να το συζητήσει και να το διαπραγματευτεί με τον coach. Αν ο coach δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για το συγκεκριμένο θέμα (για παράδειγμα αν το θέμα σχετίζεται με κάποιο παιδικό τραύμα για το οποίο απαιτείται ψυχοθεραπεία) ή κάποιο εξειδικευμένο θέμα (για παράδειγμα λογιστικό θέμα στο οποίο απαιτείται λογιστής), ο coach έχει την ευθύνη να σας παραπέμψει στον κατάλληλο επαγγελματία.

4. Πως δουλεύει το coaching;

Το coaching συνήθως ξεκινά με μια προσωπική συνέντευξη ή τηλεφώνημα στο οποίο αναγνωρίζονται οι τρέχουσες ατομικές και επαγγελματικές ανάγκες, ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πελάτης και παράλληλα θέτει τις βάσεις της σχέσης, προσδιορίζει τις προτεραιότητες για δράση και εγκαθιδρύει συγκεκριμένα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μόλις το “συμβόλαιο” όπως λέγεται (μπορεί να είναι προφορικό) συμφωνηθεί, ο coach και ο πελάτης δουλεύουν μαζί για να προχωρήσει ο πελάτης προς τους επιθυμητούς στόχους που έχει θέσει. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει μια εβδομαδιαία συνάντηση αλλά σε άλλες μπορεί να έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Η διάρκεια που κρατάει αυτή η σχέση ποικίλει, πάλι ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους συγκεκριμένους στόχους που έχει θέσει ο πελάτης. Η σχέση εκτείνεται τουλάχιστον 3 μήνες αλλά μπορεί να διαρκέσει και αρκετά χρόνια.

5. Έχω ορίσει ραντεβού για συνάντηση. Τι να περιμένω;

Είτε θα έρθεται στο γραφείο μου είτε θα συναντηθούμε μέσω Skype. Άλλα μέρη συνάντησης είναι επίσης πιθανά και συζητήσιμα (π.χ. το μέρος εργασίας σας). Είτε θα έχουμε θέσει μια ατζέντα για τη συνάντηση είτε θα το κάνουμε τα πρώτα λεπτά της συνεδρίας. Τα περιεχόμενα της πρώτης συνεδρίας θα περιλαμβάνει μια συζήτηση για να δούμε τους επιθυμητούς στόχους σας και τα θέματα που θα θέλατε να δουλέψετε και να επιλύσετε καθώς και οποιαδήποτε μπλοκαρίσματα βιώνετε και θα θέλατε βοήθεια. Παράλληλα, θα σας εξηγήσω επιγραμματικά τον τρόπο που θα δουλέψουμε και θα χτίσουμε τη βάση για να μπορούμε να έχουμε μια ζωντανή και με νόημα επαφή. Μπορεί να προτείνω κάποιες ασκήσεις για να βοηθήσω στην αυτο-ανακάλυψη ενώ μπορεί να προτείνω και κάποιες δράσεις μέχρι την επόμενη συνάντησή μας προκειμένου να έρθετε πιο κοντά στους στόχους σας. Είστε, όπως είναι και ο κάθε πελάτης, ο μοναδικός υπεύθυνος για να “θέσετε επί τάπητος” αυτό που χρειάζεστε και να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις καθώς και να θέσετε τα όριά σας. Θα χτίσουμε μαζί μια συνέργεια και μια σημαντική σχέση προκειμένου να σας βοηθήσει σε οποιεσδήποτε δυσκολίες, εμπόδια ή θέματα ζωής που αντιμετωπίζετε.

Θα σας δώσω επίσης ένα προσωπικό συμφωνητικό το οποίο θέτει τις υποχρεώσεις και των δύο πλευρών. Θα περιέχει τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν και θα προσθέσουμε ως παράρτημα ως προσθήκη τους επιθυμητούς σας στόχους. Αυτό θα μας βοηθήσει στην αποτίμηση της προόδου και θα μας βοηθήσει ως “χάρτης” για την πορεία μας. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο συμφωνητικό, αναφέρουν επίσης τι μπορείτε να περιμένετε από την πρακτική μου (και τι όχι).

6. Προσέχω ότι γράφεται για Gestalt Coaching μέσα στον ιστότοπό σας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του coaching και του Gestalt coaching;

Οι κυριότερες διαφορές είναι οι παρακάτω:

α. το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του coach ο οποίος έχει τελειώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3 ή 4 χρόνων στην οργανωσιακή πρακτική Gestalt.

β. η εστίαση του ενδιαφέροντος είναι η επαφή του πελάτη/της πελάτισσας με το περιβάλλον του και ένα σημαντικό μέρος της εργασίας είναι η καλλιέργεια της προσωπικής παρουσίας.

Υπάρχουν και αρκετές άλλες διαφορές οι οποίες μπορεί να μην είναι όλες σχετικές για τον πελάτη. Μπορείτε επίσης να τσεκάρετε τον ιστότοπο και την συγκεκριμένη περιοχή του για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

7. Πόσο καιρό χρειάζεται να κάνω coaching;

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου ή ομάδας καθώς και τις προτιμήσεις τους. Για συγκεκριμένους τύπους εστιασμένου coaching μπορεί ένα διάστημα 3-6 μηνών να είναι αρκετό. Για άλλους τύπους coaching, τα άτομα μπορεί να βρουν περισσότερο βοηθητικό μια πιο μακρόχρονη σχέση. Παράγοντες που επηρρεάζουν το χρονικό διάστημα είναι ο τύπος των στόχων, οι προσωπικές προτιμήσεις των πελατών, η συχνότητα των συνεδριών καθώς και οι οικονομικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη του coaching. Η επιτυχής ολοκλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί είναι ένας παράγοντας που προοιωνίζει την ολοκλήρωση της σχέσης.

8. Χρειάζεται να έχω μια συνεδρία κάθε εβδομάδα;

Όχι απαραίτητα. Αυτό συζητιέται μεταξύ του coach και του πελάτη στην πρώτη συνάντηση και επιτυγχάνεται συμφωνία σύμφωνα με το πρόγραμμα και των δύο. Επίσης, ανάλογα με τον τύπο των στόχων που τίθενται μπορεί μια συνάντηση την εβδομάδα να είναι πιο βοηθητική για κάποιους ενώ μια συνάντηση ανά δύο εβδομάδες να είναι πιο βοηθητική για κάποιους άλλους. Και φυσικά, πολλές φορές αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που προτιμά να δουλεύει ο πελάτης. Ο coach θα προτείνει τη συχνότητα βάσει του τι θεωρεί ότι θα βοηθήσει περισσότερο τον πελάτη.